Buradasınız : Mevzuat
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019

Mevzuat


KANUNLAR

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)

YÖNETMELİKLER (Yükseköğretim Kurumu)

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

 YÖNETMELİKLER (Giresun Üniversitesi )

Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YÖNERGELER

Giresun Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması  İlişkin  Uygulama esasları Yönergesi

Giresun Üniversitesi Kayıt Yenileme Yönergesi

Giresun Üniversitesi Öğrenciler İle Mezunların Başarı Sıralamaları ve Verilecek Belgelere İlişkin Yönerge

Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Yönergesi

Giresun Üniversitesi Yüksekokul Staj Yönergesi

Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

Giresun Üniversitesi Öğrenci Konsey Yönergesi

Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi