Buradasınız : 2017-2018 Güz Dönemi Yatay Geçiş  / Ek Madde-2 (Mısır,Suriye ve Yemenden Yatay Geçiş)İçin Tıklayınız.
Türkçe
English
Cuma, 17.11.2017

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK EK MADDE-2 UYARINCA MISIR, SURİYE VE YEMEN’DENYAPILABİLECEK YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI, GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU TAKVİMİ

 

BAŞVURU YAPABİLECEK OLANLAR

-18/06/2014 tarihli ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar uyarınca; 2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, 2013-2014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır’da eğitime başlayan,

Mısır ve Suriye’den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar İçin TIKLAYINIZ…

 

- 14/10/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca; Yemen'de çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan,

Yemen’den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar İçin TIKLAYINIZ…

 

 

Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık programları hariç) düzeyde (hazırlık sınıfı dahil) eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrenciler, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına EK MADDE-2 kapsamında yatay geçiş yapabileceklerdir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

1- Öğrenciler, yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabileceklerdir.

2- Yatay geçiş başvuruları, öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10’unu geçmemek üzere, yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilecektir. 

3- Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrenciler, özel öğrenci olarak ders alabilecekler, belgelerini sağlayanlar yatay geçiş yapabileceklerdir.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ…

2. Öğrenci belgesinin Aslı (Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, bu belge Noter onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olmalı)

3.  Not dökümü / Not Durum Çizelgesinin aslı (Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, bu belge Noter onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olmalı)

4.  LYS sonuç belgesi varsa Yerleştirme sonuç belgesi

5. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda aldığı onaylı ders içerikleri (Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, ders içerikleri Noter onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olmalı)

6. Nüfus cüzdanı ve Pasaport fotokopisi (Türkçe Tercümeli)

Not: Değerlendirme yapılabilmesi için Türkçe dışındaki evrakların mutlaka Noter onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olması zorunludur. Ayrıca eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Not: Enstitülere yatay geçiş müracatı yapacak öğrenciler istenen belgeleri Enstitü Müdürlüklerinden öğrenerek başvuru yapacaktır.

 

BAŞVURU YERİ, BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri : 24-26 Temmuz 2017

Yatay Geçiş Değerlendirme Tarihleri : 27-28 Temmuz 2017

Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi : 31 Temmuz 2017

 Kesin Kayıt Tarihleri : 01-02 Ağustos 2017

 Yedek Kayıt Tarihleri : 03-04 Ağustos 2017

Başvuru Yeri : Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak elden ilgili akademik birimlere yapılacak olup eksik belgeler dikkate alınmayacaktır.

SONUÇLARIN İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMİ

Eğitim bilgileri ve belge kontrolü sonucunda kayıt hakkı kazanan adayların listesi Üniversitemiz  ilgili birimlerimizin internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, kesin kayıtlarını yapmak üzere gerekli belgeler ile belirtilen tarihlerde İlgili birimlere ( Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu  ) gelmeleri gerekmektedir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Yatay Geçiş kayıt formu için TIKLAYINIZ…

2-Lise Diplomasının aslı

3-  2 adet 4.5x6 ebadında son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

4- 29 yaşından büyük olan erkek adayların "Askerlikle İlişkisi Yoktur" belgesi.

5-II. Öğretim Öğrenim Ücreti (II. Öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler için.)

6-LYS sonuç belgesi varsa Yerleştirme sonuç belgesi

7-Nüfus cüzdanı ve Pasaport fotokopisi (Türkçe Tercümeli)

8-Üniversite Hastanelerinden ve /veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.* (Heyet Raporu isteyen programlar: Espiye M.Y.O İlk ve Acil Yardım  ile Özel Güvenlik ve Koruma programı )

İNTİBAK İŞLEMLERİ

Kesin kaydı yapılan öğrencilerin intibak işlemlerini yaptırmak üzere ilgili Akademik birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgili yatay geçiş komisyonu tarafından değerlendirilen öğrencilerin intibak talepleri, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurullarınca kesinleşir.

İlgili Birimlerin İletişim Bilgileri İçin:  TIKLAYINIZ…