Buradasınız : 2018-2019 Güz Dönemi Yatay Geçiş  / Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş İçin Tıklayınız
Türkçe
English
Çarşamba, 15.08.2018

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

 


 “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.06.2017 tarih ve 37697 sayılı yazısı uyarınca; başvurular 01-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvurular ilgili birimlere yapılacak olup, başvuru esnasında istenilen belgeler;

 

 

Uygulama Esaslarına İlişkin YÖK’ün Yazısı İçin TIKLAYINIZ.

 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru formu (Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.

2-Merkezi Yerleştirme puanını gösterir sonuç belgesi

3-Onaylı Transkript

4- Ders İçerikleri

5-Öğrenci Belgesi

6-Disiplin cezası alıp almadığına dair belge

7-Daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını gösterir belge.(Öğrenci Belgesinde kayıtlanma şekli ÖSYS olarak belirtilen öğrenciler için “Daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını gösterir belge” getirmelerine gerek yoktur.

                

Not: Başvurular Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına  Yapılacaktır.

 

Not: Başvurular belirtilen süre içerisinde ilgili birimlere şahsen veya noter tasdikli vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle,tayin edilen vekil aracılığıyla ya da posta yolu ile yapılır.Posta ile yapılan başvurularda gönderinin Üniversite evrak kayıt sistemine giriş tarihi esas alınır. Eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunmaz. 

 

1.  Tıp Fakültesine 2015 yılı ve sonrasında yerleşen 40 bininci sıralamanın altında kalan öğrenciler başvuru yapamazlar.

2. Mühendislik Fakültesine 2016 yılı ve sonrasında yerleşen 240 bininci sıralamanın altında kalan öğrenciler başvuru yapamazlar.

3. Eğitim Fakültesine 2017 yılı ve sonrasında yerleşen 240 bininci sıralamanın altında kalan öğrenciler başvuru yapamazlar.

 

 

 

Başvuru sonuçları 05 Eylül 2018 tarihinde ilgili birimlerce  ( Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının Web Sayfalarında ) ilan edilecek olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları aşağıda belirtilen tarih ve yerde yapılacaktır.

 

Kesin Kayıt Tarihi: 10-14 Eylül 2018

Kayıtlar  Fakülte,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların’da yapılacaktır.

İlgili Birimlerin İletişim Bilgileri İçin:  TIKLAYINIZ.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 

1.Yatay Geçiş kayıt formu için TIKLAYINIZ.

2.Kimlik Fotokopisi

3.Fotoğraf (1 Adet )

4.Harç Ücretinin Ödenmesi İle İlgili Bilgi Kayıt Esnasında Verilecektir. (2. Öğretim Öğrencileri İçin. )

 

 

NOT:

1-ÖSYM Merkezi Yerleştirme Puanlarına http://www.osym.gov.tr/TR,13046/2017.html web adresinden ulaşılabilir.