Buradasınız : Çift Anadal / Yandal
Türkçe
English
Salı, 20.11.2018

                      

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL BAŞVURULARI

BAŞVURU KOŞULLARI:

1. Lisans eğitiminin üçüncü veya beşinci yarıyılı başında olmak (Eğitim fakültesi programları için 3. yarıyılın başında olmak)

2. Bulunduğu döneme kadar lisans eğitimindeki tüm derslerden başarılı olmak

3. Çift anadal programına başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (2,72) olmak ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunmak

4. Yandal programına başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 65 (2,50) olmak

 4. Üniversiteden ilişiği kesilmemiş olmak

GEREKLİ BELGELER:

1. Transkript (not durumunu gösterir belge)

 2. Başvuru formu ( için tıklayınız)

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvuru Yeri                            : İlgili Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosu

Başvuru Tarihi                          : 24-28 Eylül 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi   : 1-2 Ekim 2018

Sonuçların İlanı                         : 3 Ekim 2018

Kesin Kayıtlar                           : 4-5 Ekim 2018

DEĞERLENDİRME:  Başvuran öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmeleri ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca kararlaştırılacaktır.  Çift Ana Dal programlarına yerleştirilecek olan öğrenciler kendi lisans dalları  dışında almaları gereken dersler ve diğer hususlar ile ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bölümlere müracaat edeceklerdir.

GENEL HUSUSLAR:

 -Çift Ana Dal Lisans eğitimi-öğretimi en az 45 AKTS, Yandal Lisans eğitim-öğretimi en az 23 AKTS’den oluşur. 

-Öğrencinin kendi lisans eğitimi-öğretimi ile çift ana dal lisans ve yan dal eğitim öğretiminin ayrılığı esastır. 

-Öğrencinin Çift Ana Dal programından mezun olabilmesi için Ana Dal programındaki genel  not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.72 olması gerekir. Tüm Çift Ana Dal öğrenimi süresince öğrencinin Ana Dal program genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Ana Dal programı genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin Çift Ana Dal diploma programından kaydı silinir.

- Öğrencinin Yandal programına devam edebilmesi için  Ana Dal programındaki genel  not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

- Kendi lisans programından mezuniyet hakkı elde eden ve çift ana dal lisans programını en az 2.50 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci bir ana dal lisans diploması verilir. 

-Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

- Anadal Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat Çift Ana Dal lisans diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi en fazla iki yarıyıl, çift anadal diploma programlarının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla uzatılabilir.

Kontenjanlar İçin Tıklayınız