Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

 “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 ve Yükseköğretim Kurulu   Başkanlığının  02.06.2017  tarih  ve  37697   sayılı   yazısı   uyarınca;   başvurular
 01-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. 

Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak belirtilen süre içersinde ilgili fakülte ve yüksekokullara  şahsen veya noter tasdikli  vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle, tayin edilen vekil aracılığıyla ya da posta yoluyla yapılır. posta ile yapılan başvurularda gönderinin Üniversite evrak kayıt sistemine giriş tarihi esas alınır. Eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunmaz.

Başvuru esnasında istenilen belgeler;
 

Uygulama Esaslarına İlişkin YÖK’ün Yazısı İçin TIKLAYINIZ.
 
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1- Başvuru formu (Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
2-Merkezi Yerleştirme puanını gösterir sonuç belgesi
3-Onaylı Transkript
4-Ders İçerikleri
5-Öğrenci Belgesi
6-Disiplin cezası alıp almadığına dair belge
7-Daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını gösterir belge. (Öğrenci Belgesinde kayıtlanma şekli ÖSYS olarak belirtilen öğrenciler için “Daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını gösterir belge” getirmelerine gerek yoktur.
                
Not:
1-Başvurular Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına  Yapılacaktır.
 
2-Öğrenciler yerleştirildikleri yıl itibari ile ÖSYM tarafından uygulanan yerleştirme sıralaması barajı içerisinde olmalıdır. ( Örn. Tıp Fak. 50 bin. )
 
 
Başvuru sonuçları 02 Eylül 2019 tarihinde ilgili birimlerce  ( Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının Web Sayfalarında ) ilan edilecek olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları aşağıda belirtilen tarih ve yerde yapılacaktır.
 
Kesin Kayıt Tarihi: 09-13 Eylül 2019
Kayıtlar  Fakülte,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların’da yapılacaktır.
İlgili Birimlerin İletişim Bilgileri İçin:  TIKLAYINIZ.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 
1.Yatay Geçiş kayıt formu için TIKLAYINIZ.
2.Kimlik Fotokopisi
3.Fotoğraf (1 Adet )
4.Harç Ücretinin Ödenmesi İle İlgili Bilgi Kayıt Esnasında Verilecektir. (2. Öğretim Öğrencileri İçin. )
5.YÖK'ün E.50957 sayılı yazısına istinaden Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge
 
 
NOT:
1-ÖSYM Merkezi Yerleştirme Puanlarına https://www.osym.gov.tr/ web adresinden ulaşılabilir.