Kurum İçi Yatay Geçiş

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ve yatay geçiş kontenjanı istenilen programlara ait son dört yılın taban puanlarını gösterir tablo ile başvuru takvimi aşağıda yer almaktadır.
 
*Başvuru ve Değerlendirme Takvimi'ni Görmek İçin TIKLAYINIZ.
B. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru formu (Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
2. Ders içerikleri
3. Transkript aslı
4. Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevirtilen transkripti
5. Disiplin cezası almadığını gösterir resmi belge
 
 
*Kurum içi Yatay Geçiş Başvurularında Öğrencilerin Uyarma Cezasından Daha Ağır Bir Ceza Almamış Olması Gerekir.
 
*Kurum içi aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya farklı puan türüne sahip diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, öğretmen yetiştiren diploma programlarına farklı programlardan yatay geçiş yapılamaz.
 
C. BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ
Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak belirtilen süre içersinde ilgili fakülte ve yüksekokullara  şahsen veya noter tasdikli  vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle, tayin edilen vekil aracılığıyla ya da posta yoluyla yapılır. posta ile yapılan başvurularda gönderinin Üniversite evrak kayıt sistemine giriş tarihi esas alınır. Eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunmaz.
 
Başvuru  Tarihi                    : 22 -  24 Temmuz 2019
Değerlendirme Tarihi          : 25 -  26 Temmuz 2019
Sonuçların İlanı                    : 29         Temmuz 2019 
 
D. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir:
 
1.Yatay Geçiş kayıt formu için TIKLAYINIZ.
2.Nüfus Cüzdan fotokopisi
3. Vesikalık fotoğraf ( 2 adet)
4. İkinci öğretim öğrencileri kayıt yaptıktan sonra verilecek olan öğrenci numarasıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenim ücretlerini ödeyecektir.
5. İkinci öğretimde kayıtlı olup, birinci öğretim programına başvurabilmek için öğrenim gördüğü programda %10’luk dilime girdiğine dair belge
6.YÖK'ün E.50957 sayılı yazısına istinaden Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge
 
F. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ
1. Kesin Kayıt Tarihleri (Asil Liste)           : 31 Temmuz – 02 Ağustos 2019
2. Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste*)     : 05–06  Ağustos 2019
(*: Yedek liste ilan edilen programlarda, asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)
 
                                                         
3.  KESİN KAYIT VE YEDEK KAYITLAR  İLGİLİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAPILACAKTIR.
İlgili Birimlerin İletişim Bilgileri İçin:  TIKLAYINIZ.
 
 
KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.