2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı YKS Kayıt Duyurusu

26 Ağustos 2020 Çarşamba

SEVGİLİ ÖĞRENCİMİZ;

2020-YKS yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize kayıt hakkı kazanmış bulunmaktasınız.  Öğrenim hayatınızın en önemli aşamalarından biri olan yüksek öğrenim için Üniversitemizi tercih etmenizden dolayı sizi tebrik eder; gerek yüksek öğreniminiz boyunca ve gerekse öğrenimden sonraki yaşamınızda, başarılarınızın artarak devam etmesini dileriz. Üniversitemize HOŞ GELDİNİZ.

KAYIT İŞLEMLERİ

2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler dilerlerse e-devlet üzerinden elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırabilir; dilerlerse üniversitemize gelerek şahsen kayıt yaptırabilirler. Kayıtlar hakkında aşağıda gerekli bilgiler yer almaktadır.
-Ortaöğretim kurumlarından  bütünleme veya tek ders sınavına  girerek kayıt tarihleri süresinde mezun olamayan adayların geçici kaydı yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimiz e-kayıt yapamayacak olup, kayıt tarihleri olan 31 Ağustos-05 Eylül 2020 günleri arasında şahsen kayıt yapmaları gerekmektedir.
1.Kayıt Tarihleri:
-Elektronik  Kayıtlar (e-kayıtlar)                                   : 29 Ağustos- 06 Eylül 2020 (Pazar saat- 23:59)
-Şahsen kayıtlar                                     : Üniversitemize gelerek şahsen kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz, kayıt yaptıracakları birimimize 31 Ağustos- 05 Eylül 2020 (Cumartesi17:00)  tarihleri arasında   giderek kayıt yaptırabileceklerdir.

KAYIT  YER  BİLGİLERİ TABLOSU

2. Elektronik Kayıt (e-kayıt):
- Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. (İsteyen öğrenci üniversiteye gelerek kaydını yaptırabilir.)
- Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrencilerin, PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.
- Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler 29 Ağustos- 05 Eylül 2020 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” bölümünden kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.
 
E-KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

- E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup,  Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.
-Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
-E-kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklamaları gerekmektedir.
- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarımıza elektronik kayıt yapılmamaktadır. Ayrıca, bazı programlarımızda kayıt için ek belge istenmektedir. Ek belge istenen bu programlara e-kayıt yapılamamakta olup, bu programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir. E-kayıt yapılamayan programlarımız şunlardır:
  • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu –Deniz Ulaştırma ve İşletme
  • Espiye Meslek Yüksekokulu – Özel Güvenlik ve Koruma
  • Espiye Meslek Yüksekokulu – Özel Güvenlik ve Koruma (İ.Ö.)
 
3. E-devlet üzerinden yapılan Elektronik kayıt (E-Kayıt) işlemi kesin kayıt olup;  bu kayıt işlemini yapan öğrencilerin ayrıca dersler başlamadan (12 Ekim 2020) Üniversiteye gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.
 
  • Tıp Fakültesi ve İslami İlimler Fakültelerinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı derslerin başlama tarihi için web sayfalarından takip ediniz.
 
4. Şahsen Kayıtlar:
 - Şahsen kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
- Zorunlu hallerde noter tasdikli vekaletname ile kayıt yaptırılabilir.
- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
-Ortaöğretim kurumlarından  bütünleme veya tek ders sınavına  girerek kayıt tarihleri süresinde mezun olamayan adayların geçici kaydı yapılacaktır.(Bu durumdaki öğrencilerimiz e-kayıt yapamayacak olup kayıt tarihleri olan 31 Ağustos-06 Eylül 2020 tarihleri arasında şahsen kayıt yapmaları gerekmektedir)
 
Şahsen Kayıt İçin İstenen Belgeler
 
      1.Kayıt Formu iki nüsha halinde çıkartılıp üzerindeki bilgiler doldurularak, kendisi ve kayıt görevlisi tarafından imzalanıp, bir tanesi kedisinde kalacak bir tanesi ise kayıt görevlisine teslim edilecektir.(Bu işlem Şahsen kayıt için geçerlidir)          
       2. “Milli Eğitim Bakanlığı Lise Mezun Sorgulama” sisteminden mezun olduğu bilgisi alınamayan öğrenciler için lise diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve           fotokopisi   (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı kayıt görevlisi tarafından görüldükten sonra fotokopisi alınacak ve belgenin aslı öğrenciye teslim edilecektir.)
        3.Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme programına kayıt yaptıracak öğrenciler için 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “Bk.860 koşulunda” yer alan belgeler
      4.Espiye Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt yaptıracak öğrenciler için 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “Bk.217 koşulunda” yer alan belgeler
 
5. Öğretim Ücreti:
-Öğretim ücretini ikinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak olan öğrenciler ve başka bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı olan normal öğretim öğrencileri ödeyeceklerdir.
-Öğretim ücreti 31 Ağustos-15 Eylül 2020 tarihleri arasında Ziraat Bankası internet bankacılığı veya Ziraat Bankası ATM’lerine öğrenci numarası ile yatırılabilecektir.
 
Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.
 
-Öğretim ücreti tablosu
 
6. Kayıt Yaptıramayacak Olan Adaylar:
YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 
7. Askerlik Durumu:
Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;
 a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2020-YKS'ye başvurabilirler.),
c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,
 2020-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.
 
8. Ders Kaydı:
-Kesin kayıt işlemi gerçekleşen öğrencilerimizin birinci sınıf güz yarıyılı ders kayıtları -seçmeli dersler hariç- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.  Seçmeli ders işlemleri ise öğretimin başladığı ilk hafta     (12-16 Ekim 2020) ilgili fakülte/ yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından yapılacaktır.
-Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıran ikinci öğretim öğrencilerinin öğretim ücretlerini 31 Ağustos- 15 Eylül 2020 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Kayıt yaptırdığı halde ödeme yapmayan öğrencilerin ders kaydı yapılmayacaktır.
-Ders kaydı yapılmayan öğrenciler 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında derslere ve sınavlara katılamayacak, öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır.
 
9. Elektronik Kayıt (e-kayıt) Yaptıran Öğrencilerin Getireceği Belgeler:
-Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıran katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan öğrencilerin öğretim ücreti dekontunu öğretim yılının ilk haftasında (12-16 Ekim 2020 )  kayıt yaptırdıkları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna teslim etmeleri gerekmektedir.
 
10. Yabancı Dil Muafiyet Sınavı:
-Öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların hazırlık sınıfı muafiyet sınavı, diğer programlarda zorunlu olarak okutulan yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulu WEB sayfasında bulunan formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili açıklamalar Yabancı Diller Yüksekokulu Web sayfasında bulunmaktadır. 2020-2021 YDYO akademik takviminde belirtilen tarihler dışında (ek yerleştirme hariç) muafiyet sınavı yapılmayacaktır, öğrencilerin YDYO akademik takvimde belirtilen tarihte sınava katılmaları gerekmektedir.
-Zorunlu Hazırlık Arapça programı muafiyet sınavı 13 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.
 Yabancı dil muafiyet sınavı yer ve tarihi için İslami İlimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Web sitesine bakınız.  DETAYLI BİLGİ İÇİN:
Yabancı Diller Yüksekokulu  TELEFON: 0(454) 310 17 37
 İslami İlimler Fakültesi TELEFON: 0(454) 310 17 80
 
11. Muafiyet İşlemleri:
-Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda bir süre öğrenim görüp ayrılmış olan veya mezun olan öğrenciler ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; önceki yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları derslerden muaf olmak için, onaylı ders içerikleri ve transkriptleri ile birlikte Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları yılın derslerinin başlamasından itibaren 10 (on) iş günü içinde;  kayıt yaptırdıkları fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir. (Kayıt yaptırılan fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulunun akademik takvimine bakınız.)
 
12. Öğretime başlama:
-Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.
Tıp Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi’nde 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılı başlama tarihleri için web sitelerinden takip ediniz.
 
DANIŞMA İÇİN
 
BİRİM TELEFON FAKS
Eğitim Fakültesi 0(454) 310 12 00 310 12 87
Fen Edebiyat Fakültesi 0(454) 310 14 00 310 14 77
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 0(454) 310 13 00 310 13 50
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0(454) 310 18 44 310 18 46
Tıp Fakültesi 0(454) 310 16 00 310 16 99
Tirebolu İletişim Fakültesi 0(454) 310 17 60 310 17 70
Turizm Fakültesi 0(454)310 18 75 310 18 80
Mühendislik Fakültesi 0(454) 310 17 40 310 17 49
İslami İlimler Fakültesi 0(454) 310 17 80 310 17 89
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi 0(0454) 310 16 50 310 16 51
Spor Bilimleri Fakültesi 0(454) 310 14 26 310 14 27
Devlet Konservatuarı 0(454) 310 13 87 310 13 19
Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0(454) 315 21 82 315 10 63
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0(454) 310 17 28  
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 14 73 310 16 65
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 16 80 310 16 64
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 17 20 310 17 27
Espiye Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 14 30 310 14 31
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu 0 (454) 310 18 00 310 18 04
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 17 50 310 17 55
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 15 63 310 15 64
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 15 12 216 54 57
Keşap Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 17 00 310 17 06
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 13 75 310 18 54
Dereli Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 18 55 310 18 59