İş Akış Şeması

1) Kimlik hazırlanması ve teslimi süreci iş akışı   

2) Mezun olma süreci iş akışı    

3) Diploma ve diploma ekinin düzenlenmesi iş akışı 

4) Diploma tescil işlemleri iş akışı  

5) Taşınır İşlemleri iş akışı   

6) Mezun olan öğrenciler ile ilgili yürütülen çeşitli görevlerin iş akışı 

7) Akademik takvim hazırlanması süreci iş akışı  

8) Öğrencilerle ilgili yönetmelik ve yönerge hazırlanması süreci iş akışı  

9) Birim/Bölüm/Program açma teklifleri kapsamında yürütülen görevlerin iş akışı 

10) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve kabul koşullarının belirlenmesi süreci iş akışı 

11) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlanma süreci iş akışı  

12) Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı aracılığıyla gelen öğrencilerin kayıtları ile ilgili yürütülen görevler iş akışı   

13) Pasaport işlemleri (Harçsız pasaport) iş akışı 

14) Pasaport işlemleri (Gri pasaport) iş akışı tıklayınız

15) Öğrenci disiplin işlemleri iş akışı tıklayınız

16) ÖSYS kontenjanlarının belirlenmesi süreci iş akışı tıklayınız

17)  Yatay geçiş işlemleri iş akışı tıklayınız

18)  Yabancı öğrenciler için askerlik süreci iş akışı tıklayınız

19) Dikey geçiş işlemleri iş akışı tıklayınız

20) Sağlık alanında lisans tamamlama süreci iş akışı  tıklayınız

21) Diğer üniversitelerden gelen disiplin cezaları ile ilgili işlemler süreci iş akışı tıklayınız

22) Oryantasyon programı hazırlama süreci iş akışı tıklayınız

23) Yeni kayıt hazırlıkları ve yeni kayıt işlemleri süreci iş akışı tıklayınız

24) Yeni kayıt olan öğrencilerin ders kayıt işlemleri süreci iş akışı tıklayınız

25) Ders değişiklikleri ve yeni açılacak derslerin belirlenmesi süreci iş akışı tıklayınız

26) YÖKSİS’e bilgi işlenmesi süreci iş akışı tıklayınız

27) Öğrenci istatistikleri süreci iş akışı tıklayınız

28) Faaliyet raporu hazırlanması süreci iş akışı tıklayınız

29) Erasmus, Mevlana programı ile başka üniversitelerden gelen öğrencilerin ders kayıt süreci iş akışı tıklayınız

30) Erasmus, Mevlana programları muafiyet işlemleri süreci iş akışı tıklayınız

31) Öğrenci katkı payı ve öğrenim kredisi süreci iş akışı  tıklayınız

32) Öğrenim kredisi ve katkı payından muaf olma durumu iş akışı  tıklayınız

33) Katkı payı öğrenim ücretlerinin iadesi süreci iş akışı  tıklayınız