Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

Üniversitemiz birimlerine "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1" Kapsamında 2021-2022 bahar yarıyılında yatay geçişle öğrenci alınmayacaktır.