Organizasyon Şeması

  ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
  EĞİTİM- ÖĞRETİM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  PLANLAMA VE DOKÜMANTASYON
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  İDARİ HİZMETLER
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
                                                                                                                                                                                                             
* Kayıt İşlemleri   * İstatistik İşlemleri   * Yazı İşleri
* Öğretim Planları * YÖKSİS İşlemleri * Taşınır Kayıt İşlemleri
* Katkı Payı İşlemleri * Mezuniyet İşlemleri * Özlük İşleri
* Disiplin İşlemleri * Diploma ve Diploma Eki İşlemleri * Sağlama İşleri
* Yabancı Uyruklu Öğrenci İşlemleri * Burs İşlemleri * Birim Açma- Kapama İşlemleri
* Yatay Geçiş İşlemleri * Hizmet İçi Eğitim ve Oryantasyon * Kontenjan İşlemleri