2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı YKS Kayıt Duyurusu

16 Ağustos 2022 Salı

SEVGİLİ ÖĞRENCİMİZ;

2022-YKS yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize kayıt hakkı kazanmış bulunmaktasınız.  Öğrenim hayatınızın en önemli aşamalarından biri olan yüksek öğrenim için Üniversitemizi tercih etmenizden dolayı sizi tebrik eder; gerek yüksek öğreniminiz boyunca ve gerekse öğrenimden sonraki yaşamınızda, başarılarınızın artarak devam etmesini dileriz. Üniversitemize HOŞ GELDİNİZ.

KAYIT İŞLEMLERİ

2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler dilerlerse e-devlet üzerinden elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırabilir; dilerlerse üniversitemize gelerek şahsen kayıt yaptırabilirler. Kayıtlar hakkında aşağıda gerekli bilgiler yer almaktadır.

 
-Bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, önlisans veya lisans programlarında mezun aşamasında olup, staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylarında 22-26 Ağustos 2022 tarihinde geçici kaydı yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgeleri 30 Aralık 2022 tarihine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

1.Kayıt Tarihleri:
-Elektronik  Kayıtlar (e-kayıtlar)                        : 22-24 Ağustos 2022
-Şahsen kayıtlar                                     : Üniversitemize gelerek şahsen kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz, kayıt yaptıracakları birimimize  22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında   giderek kayıt yaptırabileceklerdir.


KAYIT  YER  BİLGİLERİ TABLOSU

2. Elektronik Kayıt (e-kayıt):
- Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. (İsteyen öğrenci üniversiteye gelerek kaydını yaptırabilir.)
- Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrencilerin, PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.
- Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” bölümünden kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.
 

E-KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

- E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup,  Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.
-Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
-E-kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklamaları gerekmektedir.
- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarımıza elektronik kayıt yapılmamaktadır. Ayrıca, bazı programlarımızda kayıt için ek belge istenmektedir. Ek belge istenen bu programlara e-kayıt yapılamamakta olup, bu programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir. E-kayıt yapılamayan programlarımız şunlardır:
  • Espiye Meslek Yüksekokulu – Özel Güvenlik ve Koruma
  • Espiye Meslek Yüksekokulu – Özel Güvenlik ve Koruma (İ.Ö.)
 
3. E-devlet üzerinden yapılan Elektronik kayıt (E-Kayıt) işlemi kesin kayıt olup;  bu kayıt işlemini yapan öğrencilerin ayrıca dersler başlamadan (12 Eylül 2022) Üniversiteye gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.
  • İslami İlimler Fakültesi zorunlu hazırlık sınıfı ile Tıp Fakültesi ve Turizm Fakültesinin  2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı derslerin başlama tarihi için web sayfalarından takip ediniz.
 
4. Şahsen Kayıtlar:
 - Şahsen kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
- Zorunlu hallerde noter tasdikli vekaletname ile kayıt yaptırılabilir.
- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.


-Bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, önlisans veya lisans programlarında mezun aşamasında olup, staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylarında 22-26 Ağustos 2022 tarihinde geçici kaydı yapılacaktır.Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgeleri 30 Aralık 2022 tarihine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.
 
Şahsen Kayıt İçin İstenen Belgeler
      1.Kayıt Formu iki nüsha halinde çıkartılıp üzerindeki bilgiler doldurularak, kendisi ve kayıt görevlisi tarafından imzalanıp, bir tanesi kedisinde kalacak bir tanesi ise kayıt görevlisine teslim edilecektir.(Bu işlem Şahsen kayıt için geçerlidir)          

               Kayıt Formu için tıklayınız
       2. “Milli Eğitim Bakanlığı Lise Mezun Sorgulama” sisteminden mezun olduğu bilgisi alınamayan öğrenciler için lise diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve           fotokopisi   (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı kayıt görevlisi tarafından görüldükten sonra fotokopisi alınacak ve belgenin aslı öğrenciye teslim edilecektir.)
      3.Espiye Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt yaptıracak öğrenciler için 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR- 2 koşulunda” yer alan belgeler
 
5. Öğretim Ücreti:
-Öğretim ücretini ikinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak olan öğrenciler ve başka bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı olan normal öğretim öğrencileri ödeyeceklerdir.
-Öğretim ücreti  22 Ağustos-04 Eylül 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası internet bankacılığı veya Ziraat Bankası ATM’lerine öğrenci numarası ile yatırılabilecektir.
 

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız. 
 
-Öğretim ücreti tablosu
 
6. Kayıt Yaptıramayacak Olan Adaylar:
YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 
7. Askerlik Durumu:
Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;
 a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2022-YKS'ye başvurabilirler.),
c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,
 2022-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.
 
8. Ders Kaydı:
-Kesin kayıt işlemi gerçekleşen öğrencilerimizin birinci sınıf güz yarıyılı ders kayıtları -seçmeli dersler hariç- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.  Seçmeli ders işlemleri ise öğretimin başladığı ilk hafta     (12-16 Eylül 2022) ilgili fakülte/ yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından yapılacaktır.
-Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıran ikinci öğretim öğrencilerinin öğretim ücretlerini 22 Ağustos-04  Eylül 2022 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Kayıt yaptırdığı halde ödeme yapmayan öğrencilerin ders kaydı yapılmayacaktır.
-Ders kaydı yapılmayan öğrenciler 2022-2023 öğretim yılı güz yarıyılında derslere ve sınavlara katılamayacak, öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır.
 
 
9. Yabancı Dil Muafiyet Sınavı:
-Öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların hazırlık sınıfı muafiyet sınavı, diğer programlarda zorunlu olarak okutulan yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulu WEB sayfasında bulunan formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili açıklamalar Yabancı Diller Yüksekokulu Web sayfasında bulunmaktadır. 2022-2023 YDYO akademik takviminde belirtilen tarihler dışında (ek yerleştirme hariç) muafiyet sınavı yapılmayacaktır, öğrencilerin YDYO akademik takvimde belirtilen tarihte sınava katılmaları gerekmektedir.
-Zorunlu Hazırlık Arapça programı muafiyet sınavı 06 Eylül 2022 tarihinde yapılacaktır.
 Yabancı dil muafiyet sınavı yer ve tarihi için İslami İlimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Web sitesine bakınız.  DETAYLI BİLGİ İÇİN:
Yabancı Diller Yüksekokulu  TELEFON: 0(454) 310 17 37
 İslami İlimler Fakültesi TELEFON: 0(454) 310 17 80
 
10. Muafiyet İşlemleri:
-Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda bir süre öğrenim görüp ayrılmış olan veya mezun olan öğrenciler ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; önceki yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları derslerden muaf olmak için, onaylı ders içerikleri ve transkriptleri ile birlikte Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları yılın derslerinin başlamasından itibaren 10 (on) iş günü içinde;  kayıt yaptırdıkları fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir. (Kayıt yaptırılan fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulunun akademik takvimine bakınız.)
 
11. Öğretime başlama:
-Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacaktır.
-İslami İlimler Fakültesi Zorunlu hazırlık sınıfı ile Tıp Fakültesi ve Turizm Fakültesinin    2022-2023 öğretim yılı güz yarıyılı başlama tarihleri için web sitelerinden takip ediniz.
 
DANIŞMA İÇİN
BİRİM TELEFON FAKS
Diş Hekimliği Fakültesi 0(454)310 16 90 310 16 91
Turizm Fakültesi 0(454)310 18 75 310 18 80
Eğitim Fakültesi 0(454) 310 12 00 310 12 87
Fen Edebiyat Fakültesi 0(454) 310 14 00 310 14 77
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 0(454) 310 13 00 310 13 50
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi 0(454) 310 16 50 310 16 51
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0(454) 310 18 40 310 18 46
Tıp Fakültesi 0(454) 310 16 00 310 16 99
Tirebolu İletişim Fakültesi 0(454) 310 17 60 310 17 70
Mühendislik Fakültesi 0(454) 310 17 40 310 17 49
İslami İlimler Fakültesi 0(454) 310 17 80 310 17 89
Spor Bilimleri Fakültesi 0(454) 310 14 25-(1426) 310 14 27
Devlet Konservatuvarı 0(454) 310 13 87 310 13 19
Fen Bilimleri Enstitüsü 0(454) 310 10 87-(1088) 310 10 89
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0(454) 310 17 36-(1418) 310 17 39
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0(454) 310 16 47-(1648) 310 16 49
Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0(454) 310 18 90 310 18 94
Görele Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
0(454) 310 16 50 310 17 29
Şebinkarahisar Uygul.Bilimler Yüksekokulu 0(454) 310 17 10 310 17 17
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 14 73 310 16 65
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 16 80 310 16 64
Alucra Turan Bulutçu Meslek
Yüksekokulu
0(454) 310 17 20 310 17 27
Espiye Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 14 30 310 14 31
Eynesil Kamil Nalbant Meslek
Yüksek okulu
0 (454) 310 18 00 310 18 04
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 17 50 310 17 55
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 15 63 310 15 64
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 15 00-10 310 15 99
Keşap Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 17-00-(1705) 310 17 06
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0(454) 310 13 75-(18 52) 310 13 66
Dereli Meslek Yüksekokulu(Keşap MYO) 0(454) 310 18 75 383 00 13