Buradasınız : Anasayfa
Türkçe
English
Pazartesi, 30.03.2015

2014-2015 BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU(Öğrenciler İçin) 

6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 58. Maddesinin Uygulanmasına dair öğrenci AF KANUNU için başvuru formu tıklayınız..

6353 Sayılı Kanunun 11. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 63. Maddesinin Uygulanmasına dair öğrenci AF KANUNU için başvuru formu tıklayınız..

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

YETKİLERİ

1. Başkanlığına ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi,2. Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi,3. Başkanlığa bağlı personele yarım güne kadar mazeret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi,4. İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi5. Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını önerme yetkisi

   SORUMLULUKLARI

Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.