Buradasınız : 2017 ÖSYS kayıt İşlemleri
Türkçe
English
Cuma, 18.08.2017

 

SEVGİLİ ÖĞRENCİMİZ;

2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt hakkı kazanmış bulunmaktasınız.  Öğrenim hayatınızın en önemli aşamalarından biri olan yüksek öğrenim için üniversitemizi tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder, gerek yüksek öğreniminizi boyunca ve gerekse öğrenimden sonraki yaşamınızda başarılarınızın artarak devam etmesini dileriz. Üniversitemize hoş geldiniz.

 

KAYIT İŞLEMLERİ

2017 ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemiz kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler dilerlerse e-devlet üzerinden elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırabilir; dilerlerse üniversitemize gelerek şahsen kayıt yaptırabilirler. Kayıtlar hakkında aşağıda gerekli bilgiler yer almaktadır.

-Ortaöğretim kurumlarından  bütünleme veya tek ders sınavına  girerek kayıt tarihleri süresinde mezun olamayan adayların geçici kaydı yapılacaktır. Konu hakkında  Yükseöğretim Kurulu Başkanlığının yazısı için tıklayınız. (Bu durumdaki öğrencilerimiz e-kayıt yapamayacak olup kayıt tarihleri (14-18 Ağustos) içerisinde şahsen kayıt yapmaları gerekmektedir)

 

1.Kayıt Tarihleri:

-Elektronik  Kayıtlar (e-kayıtlar)                :11-16 Ağustos 2017

-Şahsen kayıtlar                                     : Üniversitemize gelerek şahsen kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz, kayıt yaptıracakları birimimize 14-18 ağustos 2017 tarihleri arasında giderek kayıt yaptırabileceklerdir.

 

KAYIT TARİHİ VE YER BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

2. Elektronik Kayıt (e-kayıt):

- Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır (İsteyen öğrenci üniversiteye gelerek kaydını yaptırabilir).

- Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrencilerin, PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.

- Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

 

E-KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

- E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup,  Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.

-Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

-E-kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklamaları gerekmektedir.

- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarımıza elektronik kayıt yapılmamaktadır. Ayrıca, bazı programlarımızda kayıt için ek belge istenmektedir. Ek belge istenen bu programlara e-kayıt yapılamamakta olup, bu programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir. E-kayıt yapılamayan programlarımız şunlardır:

·         Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu –Deniz Ulaştırma ve İşletme

·         Espiye Meslek Yüksekokulu – Özel Güvenlik ve Koruma

·         Espiye Meslek Yüksekokulu – Özel Güvenlik ve Koruma (İ.Ö.)

·         Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – İlk ve Acil Yardım

·         Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.)

.         Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - İlk ve Acil Yardım

.         Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.)

 

E-devlet üzerinden yapılan Elektronik kayıt (E-Kayıt) işlemi kesin kayıt olup;  bu kayıt işlemini yapan öğrencilerin ayrıca dersler başlamadan (11 Eylül 2017) Üniversiteye gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

 

 

3. Şahsen Kayıtlar:

 

 - Şahsen kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

- Zorunlu hallerde noter tasdikli vekaletname ile kayıt yaptırılabilir.

- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

-Ortaöğretim kurumlarından  bütünleme veya tek ders sınavına  girerek kayıt tarihleri süresinde mezun olamayan adayların geçici kaydı yapılacaktır. Konu hakkında  Yükseöğretim Kurulu Başkanlığının yazısı için tıklayınız. (Bu durumdaki öğrencilerimiz e-kayıt yapamayacak olup kayıt tarihleri (14-18 Ağustos) içerisinde şahsen kayıt yapmaları gerekmektedir)

 

Şahsen Kayıt İçin İstenen Belgeler

 

1.       Kayıt Formu iki nüsha halinde çıkartılıp üzerindeki bilgiler doldurularak, kendisi ve kayıt görevlisi tarafından imzalanıp, bir tanesi kedisinde kalacak bir tanesi ise kayıt görevlisine teslim edilecektir.(Bu işlem Şahsen kayıt için geçerlidir)          

              Kayıt Formu için tıklayınız.

2.       Harç ödeme yükümlülüğü olan  öğrenciler için öğretim ücretini ödediğini gösteren banka dekontu

3.        “Milli Eğitim Bakanlığı Lise Mezun Sorgulama” sisteminden mezun olduğu bilgisi alınamayan öğrenciler için lise diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı kayıt görevlisi tarafından görüldükten sonra fotokopisi alınacak ve belgenin aslı öğrenciye teslim edilecektir.)

4.       Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu  İlk ve Acil Yardım programına kayıt yaptıracak öğrenciler için 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “Bk.233 koşulunda” yer alan belgeler

5.       Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme programına kayıt yaptıracak öğrenciler için 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “Bk.860 koşulunda” yer alan belgeler

6.       Espiye Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt yaptıracak öğrenciler için 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “Bk.217 koşulunda” yer alan belgeler

 

4. Öğretim Ücreti:

 

-Öğretim ücretini  ikinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak olan öğrenciler ve başka bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı olan normal öğretim öğrencileri ödeyeceklerdir.

-Öğretim ücreti 14 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Ziraat Bankası internet bankacılığı  veya Ziraat Bankası ATM’lerine öğrenci numarası ile yatırılabilecektir.

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

-Öğretim ücreti tablosu için tıklayınız.

 

5. Kayıt Yaptıramayacak Olan Adaylar:

 

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

 

6. Askerlik Durumu:

 

Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

 a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2017-ÖSYS'ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,

 2017-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

 

7. Ders Kaydı:

 

-Kesin kayıt işlemi gerçekleşen öğrencilerimizin birinci sınıf güz yarıyılı ders kayıtları -seçmeli dersler hariç- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.  Seçmeli ders işlemleri ise öğretimin başladığı ilk hafta     (11-15 Eylül 2017) ilgili fakülte/ yüksekokul tarafından yapılacaktır.

-Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıran ikinci öğretim öğrencilerinin öğretim ücretlerini 25 Ağustos 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Kayıt yaptırdığı halde ödeme yapmayan öğrencilerin ders kaydı yapılmayacaktır.

-Ders kaydı yapılmayan öğrenciler 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılında derslere ve sınavlara katılamayacak, öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır.

 

8. Elektronik Kayıt (e-kayıt) Yaptıran Öğrencilerin Getireceği Belgeler:

 

-Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıran katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan öğrencilerin öğretim ücreti dekontunu  öğretim yılının ilk haftasında (11-15 eylül 2017)  kayıt yaptırdıkları fakülte/yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir.

 

9. Yabancı Dil Muafiyet Sınavı:

 

-Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların hazırlık sınıfı muafiyet sınavı 12 Eylül 2017, diğer programlarda zorunlu olarak okutulan yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı 11 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır. Bu sınava katılmak isteyen öğrencilerin 6 Eylül 2017 tarihine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu WEB sayfasında bulunan formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.( 2017-2018 YDYO akademik takviminde belirtilen tarihler dışında (ek yerleştirme hariç) muafiyet sınavı yapılmayacaktır, öğrencilerin YDYO akademik takvimde belirtilen tarihte sınava katılmaları gerekmektedir.)

-Zorunlu hazırlık Arapça programı muafiyet sınavı 08 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır

 Yabancı dil muafiyet sınavı yer ve tarihi için İslami İlimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Web sitesine bakınız.  DETAYLI BİLGİ İÇİN:

Yabancı Diller Yüksekokulu  TELEFON: 0(454) 310 52 99

İslami İlimler Fakültesi        TELEFON: 0(454) 310 17 80

 

10. Muafiyet İşlemleri:

 

-Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda bir süre öğrenim görüp ayrılmış olan veya mezun olan öğrenciler ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; önceki yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları derslerden muaf olmak için, onaylı ders içerikleri ve transkriptleri ile birlikte 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında kayıt yaptırdıkları fakülte/yüksekokul öğrenci işleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir.

 

11. Öğretime başlama:

 

-Üniversitemizde 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılı 11 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

0 (454 ) 310 11 73

DANIŞMA İÇİN

BİRİM

TELEFON

FAKS

Eğitim Fakültesi

0(454) 310 12 00

310 12 87

Fen Edebiyat Fakültesi

0(454) 310 14 00

310 14 77

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

0(454) 310 13 00

310 13 50

Sağlık Bilimleri Fakültesi

0(454) 361 37 88

361 35 44

Tıp Fakültesi

0(454) 310 16 00

310 16 99

Tirebolu İletişim Fakültesi

0(454) 310 17 60

310 17 70

Mühendislik Fakültesi

0(454) 310 17 40

310 17 49

İslami İlimler Fakültesi

0(454) 310 17 80

310 17 89

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

0(0454) 310 16 50

310 16 51

Spor Bilimleri Fakültesi

0(454) 310 14 26

310 14 27

Devlet Konservatuarı

0(454) 310 13 87

310 13 19

Fen Bilimleri Enstitüsü

0(454) 310 10 87

310 10 89

Sosyal Bilimler Enstitüsü

0(454) 310 17 36

310 17 39

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

0(454) 310 16 47

310 16 49

Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

0(454) 315 21 81

315 10 63

Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

0(454) 310 17 28

310 17 29

Şebinkarahisar Uygul.Bilimler Yüksekokulu

0(454) 310 17 10

310 17 17

Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

0(454) 310 14 73

310 16 65

Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

0(454) 310 16 80

310 16 64

Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu

0(454) 310 17 20

310 17 27

Espiye Meslek Yüksekokulu

0(454) 310 14 30

310 14 31

Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu

0 (454) 581 48 06

581 35 84

Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu

0(454) 310 17 50

310 17 55

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

0(454) 310 15 63

310 15 64

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

0(454) 310 15 00

216 54 57

Keşap Meslek Yüksekokulu

0(454) 310 17 00

310 17 06

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

0(454) 310 13 75

310 13 66

Dereli Meslek Yüksekokulu

0(454) 383 00 12

383 00 13

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-İlk ve Acil Yardım (Özel Koşul)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu-Deniz Ulaştırma ve İşletme (Özel Koşul)

Espiye Meslek Yüksekokulu-Özel Güvenlik ve Koruma (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun-Yönetmelik)