Buradasınız : 2018-2019 Güz Dönemi Yatay Geçiş  / Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Türkçe
English
Cumartesi, 21.07.2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş Yoluyla Kabul Edilecek Öğrencilerde Aranacak Koşullar

 


GİRESUN ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDEN,

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri gereğince, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

A. . BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI

1.             Yurt içi üniversiteler arasında yatay geçişler, üniversitelerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2.             Başvuruda bulunan öğrencinin; hiçbir disiplin cezası almamış olması gerekir.

3.             Yurt içi üniversiteler arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması şarttır. (Tıp Fakültesine başvuracak adaylar için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 75 olması şarttı aranmaktadır.)

4.             Üniversite içinde aynı alanlar arasında yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması şarttır.

5.             Yatay geçiş yapması uygun görülen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile alt yarıyıllardan alınması uygun görülen dersler verilebilir.

6.             Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına,  lisans programlarının ilk ikiyarıyılı ve son  ikiyarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

7.  Hazırlık programına yatay geçiş yapılamaz.

8.   Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

9. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

10.   Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

11.   Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

12.  Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel değildir.

13.  Tıp Fakültesine 2015 yılı ve sonrasında yerleşen 40 bininci sıralamanın altında kalan öğrenciler başvuru yapamazlar.

14. Mühendislik Fakültesine 2016 yılı ve sonrasında yerleşen 240 bininci sıralamanın altında kalan öğrenciler başvuru yapamazlar.

15. Eğitim Fakültesine 2017 yılı ve sonrasında yerleşen 240 bininci sıralamanın altında kalan öğrenciler başvuru yapamazlar.

16. Belirtilen koşullarda yer almayan ancak, değerlendirmelerde tereddüt yaşanan hallerde, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları dikkate alınır.

 

 

B. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 

1. Başvuru formu (Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.

2. Ders içerikleri

3. Transkript aslı

4. Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevirtilen transkripti

5. Disiplin cezası almadığını gösterir resmi belge

6.Ösys sınav sonuç ve yerleştirme belgesi. (Tıp, Eğitim, Mühendislik Fakültelerine başvuracak adaylar)

 

C. BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmez. Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak ilgili fakülte ve yüksekokullara  yapılacaktır. Eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunmaz.

 

Başvuru  Tarihi                    : 23 -  25 Temmuz 2018

Değerlendirme Tarihi          : 26 -  27 Temmuz 2018

Sonuçların İlanı                    : 30         Temmuz 2018 (İlgili birimlerin Web sayfalarında ila edilecektir.)

 

D. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir:

1.Yatay Geçiş kayıt formu için TIKLAYINIZ.

2.Nüfus Cüzdan fotokopisi

3. Vesikalık fotoğraf ( 2 adet)

4. İkinci öğretim öğrencileri kayıt yaptıktan sonra verilecek olan öğrenci numarasıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenim ücretlerini ödeyecektir.

5. İkinci öğretimde kayıtlı olup, birinci öğretim programına başvurabilmek için öğrenim gördüğü programda %10’luk dilime girdiğine dair belge

 

F. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ

1. Kesin Kayıt Tarihleri (Asil Liste)           : 31 Temmuz– 01 Ağustos 2018

2. Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste*)     : 02–03  Ağustos 2018

 (*: Yedek liste ilan edilen programlarda, asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)

 

                                                         

3.  KESİN KAYIT VE YEDEK KAYITLAR  İLGİLİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAPILACAKTIR.

İlgili Birimlerin İletişim Bilgileri İçin:  TIKLAYINIZ.

KONTENJANLAR: TIKLAYINIZ.

 

* 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Önlisans - Lisans Programları Yatay Geçiş         

   Başvuru ve Değerlendirme Takvimi'ni Görmek İçin TIKLAYINIZ.