Buradasınız : 2017-2018 Güz Dönemi Yatay Geçiş  / Kurum İçi Yatay Geçiş İçin Tıklayınız.
Türkçe
English
Cuma, 17.11.2017

 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE İŞLEMLERİ

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ve yatay geçiş kontenjanı istenilen programlara ait son dört yılın taban puanlarını gösterir tablo ile başvuru takvimi aşağıda yer almaktadır.

*Başvuru ve Değerlendirme Takvimi'ni Görmek İçin TIKLAYINIZ.

B. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 

1. Başvuru formu (Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.

2. Onaylı ders içerikleri

3. Transkript aslı

4. Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevirtilen transkripti

5. Disiplin cezası almadığını gösterir resmi belge

6.İİBF İşletme bölümünde 3.sınıf için zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunduğundan yatay geçiş başvurusunda bulunanların KPDS, ÜDS ya da YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan en az 65 puan aldıklarını gösterir belge.

7.  Tıp Fakültesine 2015 yılı ve sonrasında yerleşen 40 bininci sıralamanın altında kalan öğrenciler başvuru yapamazlar.

8. Mühendislik Fakültesine 2016 yılı ve sonrasında yerleşen 240 bininci sıralamanın altında kalan öğrenciler başvuru yapamazlar.

*Kurum içi Yatay Geçiş Başvurularında Öğrencilerin Uyarma Cezasından Daha Ağır Bir Ceza Almamış Olması Gerekir.

C. BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmez. Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak ilgili fakülte ve yüksekokullara  yapılacaktır. Eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunmaz.

 Başvuru  Tarihi                    : 24 -  26 Temmuz 2017

Değerlendirme Tarihi          : 27 -  28 Temmuz 2017

Sonuçların İlanı                    : 31         Temmuz 2017 

D. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir:

 1.Yatay Geçiş kayıt formu için TIKLAYINIZ.

2.Nüfus Cüzdan fotokopisi

3. Vesikalık fotoğraf ( 2 adet)

4. İkinci öğretim öğrencileri kayıt yaptıktan sonra verilecek olan öğrenci numarasıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenim ücretlerini ödeyecektir.

5. İkinci öğretimde kayıtlı olup, birinci öğretim programına başvurabilmek için öğrenim gördüğü programda %10’luk dilime girdiğine dair belge

F. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ

1. Kesin Kayıt Tarihleri (Asil Liste)           : 01– 02 Ağustos 2017

2. Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste*)     : 03–04  Ağustos 2017

(*: Yedek liste ilan edilen programlarda, asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)                                               

3.  KESİN KAYIT VE YEDEK KAYITLAR  İLGİLİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAPILACAKTIR.

İlgili Birimlerin İletişim Bilgileri İçin:  TIKLAYINIZ.

KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.